Покривна замазка

Покривна термоизолационна замазка Тивит®

Тивит® успешно се прилага при топлоизолация на покриви. Коефициентът на топлопроводимост на Тивит® за изолация на покриви е 0.064 W/mK, Както е известно, около 40% от топлината в сградите се губи през покривните пространства. Това налага нанасянето на по-дебел слой топлоизолационна замазка (min 8 см).

Покривната топлоизолационна замазка е със същият състав, както на стенната мазилка, но с по-високи якостни качества

Количествени спецификации:

  • 16 торби суха смес са нужни за 1m3
  • 1 торба = 70 литра суха смес – 15.5кг
  • При минимална дебелина на мазилката 80мм.

Технология на нанасянето

Бетонната плоча се обезпрашава или се полага лек циментно-пясъчен шприц. Сухата смес от една торба се разбърква с вода докато се хомогенизира. Нивелира се до желаната дебелина на слоя, като се поставят „майки“ от самия материал. Изчаква се втвърдяването им и после се полага основния материал. Нанасянето може да стане ръчно – с кофи, лопати или мистрия, машинно с винтова помпа. Разстила се и се подравнява по „майките“ с мастар. Не бива да се притиска силно към бетонната плоча. След полагането, Тивит® се оставя да се втвърди (от 3 до 7 дни в зависимост от климатичните условия). По желание след втвърдяването му може да се пришкури за получаване на идеална гладкост на положения слой или да се нанесе тънка циментова замазка от 3 до 5 мм. Тъй като Тивит® притежава якост не е нужно поставянето на армировки и допълнителни замазки (4 -5 см), както при другите термоизолационни материали, което го прави по-евтин като цяло. Върху положения и втвърден Тивит® се нанася директно хидроизолационната мембрана чрез нагряване с горелка или чрез залепване. Тивит® има пожароустойчивост клас В1 – не променя обема си при горене. При нанасяне върху ламарина или дърво е нужно предварително да се постави мрежа за укрепване на материала.

! Внимание ! да не се поставя при силен вятър, при температура на въздуха над 30°С, силно нагорещени ламаринени основи.

Всички гореописани продукти от системата Тивит® са изпитани и сертифицирани в лабораториите на НИСИ, УАСГ и НПИПАБ и отговарят на изискванията на БДС ЕN