Подова замазка

Подова термоизолационна изравнителна замазка Тивит®

Използването на Тивит®, като изолация на подове има голямо бъдеще. Той идеално замества земно-влажните подови изравнителни замазки по якостните си характеристики.

Предимствата на Тивит® са:

 • Отличната топлоизолация 0.09 – 0.12 W/mK повишава топлинния комфорт в сградите
 • Ниско обемно тегло от 400 до 600 кг/м3. В сравнение с обикновенните земно-влажни изравнителни замазки тежащи по 2200 кг/кбм олекотява сградите и позволява икономисването на бетон и желязо при тяхното проектиране и изпълнение. Позволява допълнително натоварване при вече изградени такива.
 • Пример: С нанасянето на ТИВИТ® (топлоизолационна изравнителна замазка, тежаща 600 кг/м3) вместо земновлажната замазка, тежаща 2200 кг/м3, олекотихме сграда на 8 ет. в град Варна, квартал Левски с 350 тона.
 • Отлична якост на натиск – 1,8 N/mm2
 • Притежава клас В1 на пожароустойчивост който го прави отличен материал за вътрешно приложение.
 • При използването на Тивит® като подова термоизолационна изравнителна замазка се постига много добър шумоизолационен ефект.

Количествени спецификации:

 • 16 торби суха смес са нужни за 1m3
 • 1 торба = 70 литра суха смес – 32.5кг
 • В зависимост от конструкцията на сградата, минимална дебелина на замазката 50мм.

Технология на нанасяне

 • Дозата от 1 торба Тивит® се разбърква с вода. Разбъркването става с винтов миксер (за малки обекти), с бъркачи от принудителен (с лопатки) или гравитачен тип. След получаването на хомогенна смес материалът се оставя в покой 5 – 7 минути, след което отново се разбърква.
 • Бетонната плоча се обезпрашава или се полага циментно-пясъчен шприц. Подовете се нивелират до желаното ниво и се поставят „майки“от материала.
 • След втвърдяването на „майките“ (1 – 3 дни в зависимост от климатичните условия) се нанася основния слой от Тивит®. Нанасянето му става ръчно с кофи, лопати и мистрии, машинно с винтова помпа с мин. дебелина на маркуча 50 мм.
 • Нанесеният Тивит® се мастаросва по майките, като след мастаростването се получава леко грапава повърхност, която може да се прошкури с едра шкурка или с шкурка за гипскартон докато се получи гладка повърхност. Шкуренето може да не се прилага, ако върху Тивит ще се полагат саморазливни или други нивелиращи замазки.
 • Върху положения и втвърден Тивит® може да се полагат директно паркети, теракота, гранитогрес и други окончателни покрития. При полагането му във влажни помещения или открити тераси е нужно върху Тивит® да се лепи или замазва с влагонепропускливи лепила или замазки.

! Внимание ! Тивит® не се полага при температури по-ниски от 5°С, и не по-високи от 35°С. Не се полага при силен вятър или при отворени прозорци, когато става течение. Да се изчака пълното му изсъхване при поставяне на паркети и дюшемета. При полагането на Тивит® не е нужно да се правят допълнителни армировки и тежки замазки, което го прави евтин и достъпен материал.

Всички гореописани продукти от системата Тивит® са изпитани и сертифицирани в лабораториите на НИСИ, УАСГ и НПИПАБ и отговарят на изискванията на БДС ЕN.