Зидарски блокчета Тивит

Зидарски блокчета Тивит

Икономии, реализирани от ползването на тухли ТИВИТ®:

 • Спестява от 20 до 35 лв на м2 от отсъствие на нужда от допълнителна термоизолационна система
 • При използването на зидарски блокчета ТИВИТ ® се намалява използването на желязо и бетон с близо 30%, а съчетани и с термоизолационната замазка Тивит се реализират икономии на финансови средства от 50 до 52% от цената на грубия строеж, без да се взема предвид икономията от отсъствието на нужда от допълнителна термоизолационна система.
 • Намаляват се разходите по ползване на скеле при значителното увеличаване на скоростта на градежа, което допринася за по-бързото възвръщане на вложените средства за довършването на една сграда.
 • Поради отличната паропроницаемост, жилището не се нуждае от принудително вентилиране, което води до голяма икономия на енергия.

Характеристики:

Блокчетата за зидария ТИВИТ® се произвеждат в два размера в зависимост от тяхното предназначение:

 • 450 мм х 300 мм х 250 мм – тухли, подходящи за зидане на ограждащи (фасадни) стени.
 • 450 мм х 300 мм х 125 мм – за зидане на преградни стени

По предварителна заявка фирма „Ювема“ ЕООД произвежда носещи щурцове с размери 1250мм. x 300мм. x 250мм. и 1250 мм. x 300мм. x 125мм.

Технически параметри:

 • Обемната плътност на ТИВИТ® (блокчета за зидария) – 320 кг/м3.
 • Коефициент на топлопроводимост в сухо състояние λ=0,079 W/mK
 • Якост на натиск – 0.50 N/mm2
 • Коефициент на топлопреминаване – удовлетворяват най – новите изисквания в наредба 7 по закона за енергийна ефективност.

U = 0,17 W/m2К при дебелина на зидарията – 450мм (пасивна къща)
U = 0,25 W/m2К при дебелина на зидарията – 300мм
U = 0,31 W/m2К при дебелина на зидарията – 250мм
U = 0,50 W/m2К при дебелина на зидарията – 125мм

 • Блокчетата Тивит® са високоточни, категория D4 съгласно стандарта по БДС EN–771–3+А1/2006 и не се използват за носещи конструкциПо предварителна заявка фирма „Ювема“ ЕООД произвежда носещи щурцове с размери 1250мм. x 300мм. x 250мм. и 1250 мм. x 300мм. x 125мм.

Предимства на тухлите ТИВИТ®

 • Екологичен продукт
 • Значително снижават цената от 25 до 35 лв. на 1м2 стена (не се монтира допълнителна термоизилационна система)
 • Отличен термоизолатор, намалява разходите по електроенергия
 • Блокчетата ТИВИТ® са клас 2 според БДС ЕN 771-3+A1/2006 и не се използват за носещи конструкции.
 • Понижават до минимум загубите по отопление на сградата в следствие на много ниската топлопроводимост на материала в сравнение с другите материали.
 • Големите размери на блокчетата правят по-лесен и по-бърз градежа с тях
 • Лесно се монтират и увеличават скоростта на изграждане близо 10 пъти
 • Високо технологични тухли. Лесно се режат, пробиват, коват се пирони, поставят се дюбели и т.н.
 • Зидат се с лепила на циментова основа – фугата между блокчетата не надвишава 1-2мм и по този начин не се образуват термомостове
 • Снижават трудозагубите
 • Трудногорим материал, клас B1, което го прави приложим при многоетажно строителство
 • Притежават висока огнеустоичивост – ЕI 180 min
 • Тъй като зидарските блокчета ТИВИТ® не са хранителна среда на гризачи, плесени и други микроорганизми, те не са подложени на гниене
 • Високоефективни звукоизолатори. Гранулите от експандиран полистирол действат като демпфери и не предават вибрации към срещуположната страна на материала
 • Едно от най–важните предимства на тухлите ТИВИТ® е отличната им паропроницаемост и ако тя не е нарушена от запечатващи мазилки, кондензната влага спокойно излиза в атмосферата. По този начин се получава т.нар ‘ефект на дишане’ на стената
 • При притискане на тухлите ТИВИТ® се наблюдава минимална еластичност или възвръщане към първоначалната си форма, което ги прави особено приложими в райони със силна земетръсна дейност
 • Зидарските блокчета ТИВИТ® не се влияят от ултравиолетовото лъчение, защото гранулите от експандиран полистирол са обвити в разпенен циментов разтвор.

Прилики и разлики с намиращите се на българският пазар газобетонни зидарски блокчета които ще наречем Други:

 • И ТИВИТ® и Други са разновидности на леките бетони
 • Имат претенциите на топлоизолатор
 • И двата вида търпят различни мазилки и лепила

Pазлики

 • ТИВИТ® има затворена клетъчна структура и не попива лесно влагата. Други е автоклавен газобетон с отворена (пореста) структура. Лесно попива и задържа влагата, особено измазан с запечатващи мазилки.
 • При еднакви размери на дебелина на зидария от 250мм. :
Продукт Коефициент на топлопроводимост Коефициент на топлопреминаване
Тивит 0.079 W/mK 0.31 W/m2K
Други 0.18 W/mK